(84-4) 32484198 - Kinh doanh 84 90 6294 468

Tường Phú

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.

 

1000

Capacity of 1000m3 /1 month, next 3 years capacity 5000m3 / 1 month

70

2 stone powder factories capacity 70 tons per hour

16

CaCO3 Filler Masterbatch factories capacity 16 tons per hour

200

Capacity of 200 pieces of artificial stone / 1 day

0.01418 sec| 1493.664 kb