Bao Lai
  • Nhà máy đá trắng Bảo Lai
  • Vị trí: Huyện Yên Bình, Yên Bái
  • Diện tích: 60 ha
BACK