Bao Lai
  • 13 mỏ đá trắng của Bảo Lai
  • Vị trí: Huyện Lục Yên, Huyện Yên Bình…
  • Tổng Diện tích: 250 ha
  • Tổng trữ lượng: 55 triệu m3 block đá tự nhiên
BACK