(84-4) 32484198 - (84-4) 32484199

Liên hệ

Khu vực Hà Nội

Bảo Lai Group Head Office

Địa chỉ : 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 3248 4198

1000

Capacity of 1000m3 /1 month, next 3 years capacity 5000m3 / 1 month

70

2 stone powder factories capacity 70 tons per hour

20

Plastic Beads factories capacity 20 tons per hour

200

Capacity of 200 pieces of artificial stone / 1 day

0.03295 sec| 1456.547 kb