BAO LAI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Bao Lai wants to listen to you

Member companies

Công ty TNHH MTV Đá Trắng Bảo Lai

Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoáng Sản Bảo Lai Lục Yên

Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Phan Thanh

BACK